Need Help? +44 (0) 123 4567
You can add your content here.

KAUBA TAGASTAMISE ÕIGUS

 • Võlaõigusseaduse § 56 lg 1 alusel on kliendil õigus kaup pärast selle kättesaamist 14 päeva jooksul tagastada.
 • Tagastatav kaup peab olema kasutamata ning vigastamata originaalpakendis.
 • Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poega sõlmitud lepingust taganeda põhjusi selgitamata 14 päeva jooksul. Vastavalt võlaõigusseaduse § 53 lg 4 ei ole tarbijal õigust tagastada kaupu, mida ei saa tagastada nende olemuse tõttu. Muu hulgas ei kuulu tagastamisele kosmeetika- ja parfümeeriatooted avatud pakendites.
 • Klient peab saatma teate kauba tagastamise soovi kohta e-postiaadressile info@lcosmetics.ee, hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamise hetkest.
 • Kauba tagastamise korral kannab Lcosmetics.ee kauba kohaletoimetamise kulud, välja arvatud juhtudel, kui tarbija on valinud firma poolt pakutud kõige odavamast kohaletoimetamisviisist erineva kohaletoimetamise viisi; sel juhul ei pea Lcosmetics.ee hüvitama Kliendile kulu, mis ületab tavalisel viisil kohaletoimetamise kulu summat.
 • Klient vastutab tagastatava kauba eest seni, kuni see ei ole jõudnud meie lattu. Veenduge, et kaup on pakendatud õigesti ning risk, et kaup võib saada transportimise ajal kahjustada, on välistatud.
 • Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on tarbijal VÕS mõistes võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada ja Te saate 100% raha tagasi (ka transpordikulu).

PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

 • Lcosmetics.ee vastutab Kliendi ees müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või defektide eest, mis on avastatud kahe (2) aasta jooksul kauba Tarbijale üleandmisest.
 • Defektide avastamise korral on Tarbijal õigus pöörduda kahe aasta jooksul Lcosmetics.ee poole, esitades arve, mille alusel makse sooritati.
 • Defektide avastamise korral palume kauba kasutamine lõpetada.
 • Lcosmetics.ee ja Klient lepivad omavahel kokku defektse kauba parandamise või asendamise üle. Parandamiskulud kannab Lcosmetics.ee.
 • Lcosmetics.ee ei vastuta defekti eest, mis on tekkinud Tarbija süül, nõuetele mittevastava säilitamise või ebaotstarbeka kasutamise tagajärjel.
 • Kui kaup ei vasta nõuetele või on tekkinud defektid, palume saata aadressile info@lcosmetics.ee pretensioon, millele on märgitud tellija nimi, tema kontakttelefon, tellimuse number ning defekti või nõuetele mittevastavuse täpne kirjeldus.
 • Pretensioon nõuetele mittevastavuse või defektide kohta tuleb esitada kahe kuu jooksul mittevastavuse või defekti avastamise hetkest.

VASTUTUS JA FORCE MAJEURE

Lcosmetics.ee ei kanna Kliendi ees vastutust kauba kättetoimetamisel tekkinud viivituse eest, kui viivitus oli tingitud asjaoludest, mida Lcosmetics.ee ei saanud mõjutada või ette näha.