Tel +372 6 141 276
info@lcosmetics.ee

KÜPSISED

KÜPSISED

Meie veebileht kasutab küpsiseid (cookies) statistilise aruandluse koostamiseks. Küpsised kujutavad endast väikeste andmemahtu, mille veebileht saadab ning mida Teie arvuti brauser säilitab Teie arvuti kõvakettal. Küpsistes sisaldub informatsioon, mis võib olla vajalik veebilehele – Teie külastuste seadevariantide säilitamiseks ja statistilise info kogumiseks veebilehe kohta, ehk seda milliseid lehekülgi Te olete külastanud, mis oli alla laetud, internetiteenuste pakkuja nime ja külastaja riiki, samuti kõrvaliste veebilehtede aadresse, millelt on meie veebilehele üle mindud jne. Kogu see informatsioon ei ole aga kuidagi seotud Teie kui isiksusega. Küpsised ei salvesta Teie e-postiaadressi või muid Teie kohta käivaid andmeid. Et vaadata materjali ilma küpsisteta, võite seadistada oma brauseri nii, et see küpsiseid vastu ei võtaks või informeeriks Teid nende saatmisest (need on erinevad ja seepärast soovitame Teile küsida nõu jaotuses „Abi“ ning selgitada välja, kuidas muuta arvuti seadeid küpsiste suhtes.