Tel +372 6 141 276
info@lcosmetics.ee

ISIKUANDMETE KAITSE JA TÖÖTLEMINE

Kliendi isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele. Veebileht kogub ainult seda isiklikku informatsiooni, mille Te esitate vabatahtlikult veebilehe külastamisel või sellele registreerumisel. Mõiste „isiklik informatsioon“ sisaldab informatsiooni, mis identifitseerib Teid kui konkreetset isikut, näiteks Teie nime või e-postiaadressi.

Töödeldavad andmed:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • kontaktandmed (telefoninumber, e-postiaadress);
 • kättetoimetamisaadress;
 • pangakonto number;
 • makseandmed (ostude ajalugu), kaupade ja teenuste maksumus.

 

 • Lcosmetics.ee veebilehe kasutamisel annab Klient oma nõusoleku Lcosmetics.ee-le oma isikuandmete töötlemiseks.
 • Lcosmetics.ee ei edasta saadud Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele.
 • Lcosmetics.ee kogub Kliendi isikuandmeid kliendi arve koostamisel ja/või Kliendi poolt tellimuse vormistamisel.
 • Lcosmetics.ee kasutab saadud isikuandmeid Tarbijale teenuste osutamiseks, arendustegevuseks ja personaliseerimiseks. Lcosmetics.ee pakutavad teenused on esmajoones kaupade müük Kliendile ja personaalsete pakkumiste tegemine.
 • Isikuandmete sisestamisel Lcosmetics.ee internetikaupluses ja vastava kinnitusega annab Klient oma nõusoleku isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks ning nende edastamiseks transpordifirmale kauba kättetoimetamiseks.
 • Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ja kasutamine, välja arvatud juhtudel, kui see on vajalik lepingust tulenevate nõuete järgimise tagamiseks või kauba kättetoimetamiseks. Nõusolekut ülalmainitud andmete kasutamiseks ei saa tühistada tagasiulatuvalt.
 • Elektrooniliste isikuandmete kasutamine laialisaatmiseks on lubatud vaid juhul, kui Klient on andnud sellekohase nõusoleku Lcosmetics.ee veebilehel.
 • Ostude eest tasumisel šifreeritud pangaside vahendusel tagab Klient oma andmete ohutuse pangaparooliga, millele Lcosmetics.ee ligi ei pääse.
 • Lcosmetics.ee on isikuandmete vastutav töötleja.
 • Lcosmetics.ee edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.