Tel +372 6 141 276
info@lcosmetics.ee

ISIKUANDMETE KAITSE JA TÖÖTLEMINE

Kliendi isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele. Veebileht kogub ainult seda isiklikku informatsiooni, mida Klient esitas vabatahtlikult veebilehe külastamisel või sellele registreerimisel. Mõiste „isiklik informatsioon“ sisaldab informatsiooni, mis identifitseerib Klienti kui konkreetset isikut, näiteks Kliendi nime või e-postiaadressi.

 

Töödeldavad andmed:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress);
 • kättetoimetamisaadress;
 • pangakonto number;
 • makseandmed (ostude ajalugu), kaupade ja teenuste maksumus.

 • E-poe Lcosmetics.ee kasutamisel annab Klient oma nõusoleku Lcosmetics.ee-le oma isikuandmete töötlemiseks.
 • E-pood Lcosmetics.ee ei edasta Kliendilt saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele.
 • E-pood Lcosmetics.ee kogub Kliendi isikuandmeid kliendi arve koostamiseks ja/või Kliendi poolt tellimuse vormistamiseks.
 • E-pood Lcosmetics.ee kasutab saadud isikuandmeid Kliendile teenuste osutamiseks, arendustegevuseks ja personaliseerimiseks. Lcosmetics.ee pakutavad teenused on esmajoones kaupade müük Kliendile ja personaalsete pakkumiste tegemine.
 • Isikuandmete sisestamisel e-poes Lcosmetics.ee ja vastava kinnitusega annab Klient oma nõusoleku isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks ning nende edastamiseks transpordifirmale kauba kättetoimetamiseks.
 • Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ja kasutamine, välja arvatud juhtudel, kui see on vajalik lepingust tulenevate nõuete järgimise tagamiseks või kauba kättetoimetamiseks. Nõusolekut ülalmainitud andmete kasutamiseks ei saa tühistada tagasiulatuvalt.
 • Elektrooniliste isikuandmete kasutamine laialisaatmiseks on lubatud vaid juhul, kui Klient on andnud sellekohase nõusoleku Lcosmetics.ee veebilehel.
 • Ostude eest tasumisel šifreeritud pangaside vahendusel tagab Klient oma andmete ohutuse pangaparooliga, millele Lcosmetics.ee ligi ei pääse.
 • E-pood Lcosmetics.ee on isikuandmete vastutav töötleja.
 • E-pood Lcosmetics.ee edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance UAB-le.

 

KÜPSISED

Antud veebileht kasutab küpsiseid (cookies) statistilise aruandluse koostamiseks. Küpsised kujutavad endast väikeste andmemahtu, mille veebileht saadab ning mida Teie arvuti brauser säilitab Teie arvuti kõvakettal. Küpsistes sisaldub informatsioon, mis võib olla vajalik veebilehele – Teie külastuste seadevariantide säilitamiseks ja statistilise info kogumiseks veebilehe kohta, ehk seda milliseid lehekülgi Te olete külastanud, mis oli alla laetud, internetiteenuste pakkuja nime ja külastaja riiki, samuti kõrvaliste veebilehtede aadresse, millelt on meie veebilehele üle mindud jne. Kogu see informatsioon ei ole aga kuidagi seotud Teie kui isiksusega. Küpsised ei salvesta Teie e-postiaadressi või muid Teie kohta käivaid andmeid. Et vaadata materjali ilma küpsisteta, võite seadistada oma brauseri nii, et see küpsiseid vastu ei võtaks või informeeriks Teid nende saatmisest (need on erinevad ja seepärast soovitame Teile küsida nõu jaotuses „Abi“ ning selgitada välja, kuidas muuta arvuti seadeid küpsiste suhtes.