Tel +372 6 141 276
info@lcosmetics.ee

Müügitingimused

ÜLDTINGIMUSED

 • Üldtingimused reguleerivad õiguslikke suhteid, mis tekivad kauba ostmisel ja müümisel internetikaupluse Lcosmetics.ee kliendi (tekstis allpool Klient) ja LAMINTO OÜ (tekstis allpool Lcosmetics.ee) vahel.
 • Käesoleva lepingu tingimusi kohaldatakse kõigile Lcosmetics.ee kasutajatele ja/või külastajatele, kes soovivad osta meie tooteid.
 • Üldtingimused ei tohi olla vastuolus Eesti Vabariigi kehtivate õigusnormidega ja vajaduse korral (vaidluse või informatsiooni puudulikkuse puhul) täiendatakse neid mainitud normidega.
 • Lcosmetics.ee jätab endale õiguse teha tingimustesse muudatusi. Kõik muudatused esitatakse Lcosmetics.ee veebilehel.
 • Makseid vahendab Maksekeskus AS.
 • Lcosmetics.ee edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

 • Lcosmetics.ee müüb, Klient aga ostab Lcosmetics.ee poolt pakutava kauba.
 • Lcosmetics.ee ja Kliendi vaheline leping jõustub hetkest, mil Klient on tasunud osutatud summa Lcosmetics.ee arvelduskontole pärast tellimuse kinnitamist.
 • Tellimuse vormistamisel ja makse sooritamisel Lcosmetics.ee internetikaupluses kinnitab Klient, et ta on tingimustega tutvunud ja nendega nõus.

 

HINNAD

 • Hinnad, mis on esitatud Lcosmetics.ee internetikaupluses, on eurodes ja sisaldavad 20% käibemaksu.
 • Lcosmetics.ee jätab endale õiguse teha hindadesse muudatusi. Kõik muudatused esitatakse Lcosmetics.ee veebilehel.
 • Juhul kui klient on vormistanud ja tasunud oma tellimuse varem, kui müüja on hinda muutnud, uus hind Kliendile ei laiene ning Klient ostab kauba sama hinnaga, mis oli esitatud tellimuse vormistamise hetkel.

 

VASTUTUS JA FORCE MAJEURE

 • Lcosmetics.ee ei vastuta Kliendi ees kauba kohaletoimetamise viibimise eest, kui viivituse põhjustasid asjaolud, mida Lcosmetics.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.