Need Help? +44 (0) 123 4567
You can add your content here.

Müügitingimused

Müügitingimused

ÜLDTINGIMUSED

  • Üldtingimused reguleerivad õiguslikke suhteid, mis tekivad kauba ostmisel ja müümisel internetikaupluse Lcosmetics.ee kliendi (tekstis allpool Klient) ja LAMINTO OÜ (tekstis allpool ee) vahel.
  • Käesoleva lepingu tingimusi kohaldatakse kõigile ee kasutajatele ja/või külastajatele, kes soovivad osta meie tooteid.
  • Üldtingimused ei tohi olla vastuolus Eesti Vabariigi kehtivate õigusnormidega ja vajaduse korral (vaidluse või informatsiooni puudulikkuse puhul) täiendatakse neid mainitud normidega.
  • eejätab endale õiguse teha tingimustesse muudatusi. Kõik muudatused esitatakse Lcosmetics.ee veebilehel.

 

MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

  • ee müüb, Klient aga ostab Lcosmetics.ee poolt pakutava kauba.
  • ee ja Kliendi vaheline leping jõustub hetkest, mil Klient on tasunud osutatud summa Lcosmetics.ee arvelduskontole pärast tellimuse kinnitamist.
  • Tellimuse vormistamisel ja makse sooritamisel ee internetikaupluses kinnitab Klient, et ta on tingimustega tutvunud ja nendega nõus.

 

HINNAD

  • Hinnad, mis on esitatud ee internetikaupluses, on eurodes ja sisaldavad 20% käibemaksu.
  • ee jätab endale õiguse teha hindadesse muudatusi. Kõik muudatused esitatakse Lcosmetics.ee veebilehel.
  • Juhul kui klient on vormistanud ja tasunud oma tellimuse varem, kui müüja on hinda muutnud, uus hind Kliendile ei laiene ning Klient ostab kauba sama hinnaga, mis oli esitatud tellimuse vormistamise hetkel.